CILJEVI UDRUGE

Udruga je osnovana radi sprječavanja i rješavanja konflikata i sporova u svim sferama društvenog života, jačanja socijalnog dijaloga, promicanja, zagovaranja, razvoja i unapređenja mirotvorstva i mirenja te podizanja javne svijesti o pogodnostima rješavanja sporova na miran način, edukacije o mirotvornim životnim znanjima, vještinama i tehnikama potrebnim za ostvarenje ovih ciljeva, provođenja postupaka mirenja,  kao i pripreme i ostvarenja programa i projekata od općeg dobra za građane i društvo u Republici Hrvatskoj i izvan nje vezanih uz razvoj međuljudskih odnosa, toleranciju i mirenje kao izvansudski način rješavanja konflikata i sporova.
Aktivnosti Udruge poduzimaju se radi zaštite i poštivanja ljudi i ljudskih prava, uvažavanja različitosti, međusobne tolerancije, savjetovanja, sprječavanja i rješavanja konflikata i sporova, teoretske i praktične obuke o vođenju socijalnog dijaloga, upravljanju i rješavanju konflikata, izmiriteljskim, pregovaračkim, komunikacijskim i drugim srodnim znanjima, vještinama i tehnikama, za pojedince i društvene skupine (građane, obitelji, djecu, mlade, ljude treće životne dobi, životne i poslovne partnere, susjede, radnike, potrošače, udruženja, poduzetnike, socijalne partnere, trgovačka društva, državna tijela i institucije i dr.).

Udruga djeluje na području razvoja demokratske političke kulture izgradnji međusobnog povjerenja suživota i tolerancije  različitih socijalnih, nacionalnih, vjerskih  i drugih skupina te organizira i provodi  postupke posredovanja, edukacije i mirenja.

Udruga se brine za ostvarivanje i zaštitu interesa i prava svojih članova i svih osoba i skupina kojima na bilo koji način pruža ili kojima su potrebne njene usluge i pomoć na način propisan odredbama ovog Statuta.