Centar za mirno rješavanje prekograničnih sporova započinje s radom

Facebook
Twitter
LinkedIn

Odlukom Upravnog odbora Udruge u okviru Udruge medijatora jugoistočne Europe  s radom započinje Centar za mirno rješavanje prekograničnih sporova. Pravila Centra kao i  sve ostale predradnje za implementaciju ove odluke zadužen je prof. dr. Ljupčo Sotiroski koji je i imenovan prvim predsjednikom Centra za mirno rješavanje prekograničnih sporova jugoistočne Europe.  Ovaj Centar u svakom slučaju biti će od pomoći pravnim i fizičkim osobama u rješavanju kako imovinsko pravnih tako i svih ostalih vrsta sporova koji imaju prekogranični karakter. Profesoru Sotiroskom kao i svim budućim korisnicima Usluga Centra želimo uspješan rad.